Glühwein – Wie kann man Deutsch pauken?

Hế lô các thím!

Tôi viết series này với hai mục đích chính:

  1. Củng cố kiến thức của tôi hihi
  2. Giúp thím nào lỡ đi lạc vào chốn này có thêm tí kiến thức về tiếng Đức hihi

Mong các thím lưu ý rằng, cho dù cách tôi viết có hơi tưng tửng và không nghiêm túc, tôi xin đảm bảo với các thím rằng, tất cả những gì trong series này đều là sự thật, với công thức: 49% dựa trên lý thuyết sách vở, 49% từ kinh nghiệm bản thân và 2% “nur zum Spaß”.

Nếu các thím thấy ngứa mắt cái gì, bất mãn cái gì, hay muốn sửa lưng tôi thì cứ thoải mái bình luận nhớ. Không phải cái gì tôi viết cũng đúng hết đâu =))) Đừng ngại, tôi không chọi quýt các thím được đâu.

465afd8aa35ce

Phân biệt 2 tiền tố her- và hin-

Bí quyết học tiếng Đức gia truyền – 1

Cách phân biệt der, die và das